Ny patient?

Praktiske oplysninger

Du kan både modtage behandling med og uden henvisning. Kommer du uden henvisning betaler du selv for behandlingerne – er du medlem af “danmark”, så dækker de 39,3% af udgiften.

Har du har en henvisning, skal du ved den første konsultation medbringe henvisningen fra din læge, hvis denne ikke er sendt elektronisk, sygesikringsbevis.

Sygesikringsbeviset skal fremvises inden hver behandling, det gælder som elektronisk underskrift til den offentlige sygesikring.

HUSK at medbringe et lagen. Der kan også købes et lagen hos os for kr. 20,-

Ved første konsultationen  foretages en undersøgelse for at afdække dit problem og du vil herefter få en fysioterapeutisk vinkel på diagnosen. Herefter opstilles en behandlingsplan, således du vil være indforstået med behandlingen.

En behandling kan således spænde vidt over træning, udspænding, mobilisering, øvelser, massage, information og vejledning.

Hvis du er forhindret i at fremmøde skal du senest kl. 9:00 samme dag melde afbud, ellers vil der blive pålagt en udeblivelse, der koster kr. 250,-